คุณณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2021

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่ กรุงเพทฯ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2021) และ บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021 ในภาคธุรกิจต่างๆ โดย คุณณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัลในสาขาธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จาก ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ภายในงานมีบุคคลมีชื่อเสียง นักธุรกิจและบุคคลสำคัญจากด้านต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยรางวัลนี้มอบเพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ รวมถึงยกย่องเชิดชูการเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลัง