วินด์ฯ ร่วมต่อสู้และรับมือการแพร่ระบาดโควิด 19 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในพิ้นที่กังหันลม

    บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ ประกอบด้วย เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผลิตออกซิเจน ชุดคลุมปฏิบัติการ เทอร์โมสแกน หน้ากากาป้องกันละอองเชื้อโรค หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ N95 และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่กังหันลม 18 โรงพยาบาล มูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทั้งสองจังหวัด ทั้งนี้ นี้ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด จะสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นหนึ่งพลังให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน