ธุรกิจของเรา

ในฐานะหนึ่งในผู้นำที่ให้บริการด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันองค์กรให้ก้าวไกลไปสู่การเป็นผู้นำแถวหน้าในระดับสากล

We are pioneers of Thailand’s renewable energy industry, building the country’s first and largest onshore wind projects and have assembled one of the most experienced renewable energy teams in the region.

We are a lean, merit-based company with a flat structure, designed to maximize returns by managing the entire lifecycle of each and every one of our projects.

From initial conception and development through to construction and operations, WEH seeks to optimize the long-term benefits of each of its renewable assets, creating scale, and the ability to invest its cash flows for future growth.