ติดต่อเรา

Wind Energy Holding Co., Ltd.
87/1 25 th Floor, Capital Tower, All Seasons Place,
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330 Thailand
Tel : +66(0) 2106 8000
Fax : +66(0) 2106 8008