ในปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ไฟฟ้าพลังน้ำ พลังงานชีวมวล และพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เราสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในภูมิภาคของเรา โดยจะเห็นได้ว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เป็นอันตรายลดลงอย่างมีนัยสำคัญแล้ว ยังเป็นการลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน ซึ่งจะทำให้เราสามารถเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจทั่วทั้งภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน

 • 270
  Number of turbines

 • 717MW
  Number of installed capacity (MW)

 • 1,927,811MWh
  Number of Megawatts Generated

 • 1,033,554
  Number of metric tons of CO2 avoided