วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ มอบเครื่องฟอกอากาศให้ศูนย์ดูแลเด็กเล็กทั่วกรุงเทพฯ

๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคารไทยพาณิชย์

เยี่ยมชมฟาร์มกังหันลมโครงการ T2 และ T3

นักลงทุนเยี่ยมชมฟาร์มกังหันลม

มอบเสื้อมหามงคล