วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ในกลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูงนั้น พลังงานทดแทนถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตเร็วที่สุด และเราเชื่อว่าบริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (WEH) ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน จะไม่หยุดอยู่เพียงในระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่เรายังมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อการไปยืนแถวหน้าในระดับสากล

เป้าหมายของเราคือการเป็นหนึ่งในห้าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producers - IPPs) รายใหญ่ที่สุดของโลกภายในทศวรรษหน้า

จากการสร้างกระแสเงินสดภายในที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความสอดคล้องกันระหว่างผู้ถือหุ้นและการเติบโตขององค์กร ตลอดจนทีมผู้บริหารทั้งในและนานาประเทศที่พร้อมให้บริการแบบครบวงจร ทำให้เรามั่นใจว่าเรามีพร้อมทุกองค์ประกอบที่จำเป็นในการผลักดันให้วิสัยทัศน์ของเราบรรลุผลสำเร็จ